איטום גגות > 자유게시판

본문 바로가기
Authorized Distributor of Cores and Components
사이트 내 전체검색


자유게시판

자유게시판

איטום גגות

페이지 정보

작성자 Amelia Rivero 작성일23-01-27 22:30 조회4회 댓글0건

본문

עלינו
החברה שלנו מתעסקת בכל סוגי האיטום כבר 30 שנה אנחנו חברה משפחתית קטנה אבא ובן. עבדנו בכל מוסדות המדינה. עם כל התקנים הכי גבוהים. אנחנו מתעסקים ב... איטום ביריעות ביטומניות, חדרים רטובים, איטום גגות איסכורית, גגות סנדוויץ , איטום קירות, החלפת מרזבים,תיקון גגות ועוד

게시물 검색

상단으로

TEL. 02-3012-8192 FAX. 02-2179-8198 E-mail. info@irken.co.kr 서울특별시 송파구 법원로 96, 1002호
대표:김순걸 사업자등록번호:217-81-34747 개인정보관리책임자:김순걸

Copyright © IRKen. All rights reserved.